Projecten

PROJECTEN

Brugfigurenproject
De deuren van Freinetschool Mandala staan wagenwijd open voor zowel de buurt als de ouders van onze kinderen. We slaan vanuit de school een brug naar hun thuis- en buurtcontext. Aan deze brug bouwen we allemaal samen, met ondersteuning van onze brugfiguur, Liesa Vandenhende. Want een volwaardige dialoog tussen ouders en de leerkracht is, zeker in de basisschool, een sleutel tot het welbevinden, de betrokkenheid en het schoolse rendement van de kinderen. We praten zeer veel met de ouders, zowel op formele als informele momenten. We organiseren daarvoor oudercontacten, infomomenten, ontbijt- en koffiemomenten,… Zo proberen we ouders te betrekken en inspraak te geven in de school van hun kind. 
Liesa is alle dagen bereikbaar op Mandala Kleuter met uitzondering van woensdag. Dan is ze bereikbaar op Mandala Lager. Telefonisch is ze bereikbaar op 0473888138.
Meer informatie over het brugfigurenproject vindt u hier: http://pbdgent.be/node/97

Gezondheidsproject VitaMike
In samenwerking met buurtorganisaties zoals Brede School, Wijkgezondheidscentrum, vzw Jong, Eetcafé Torenke, Odisee (afd. voeding- en dieetkunde) IBO Mandala en basisschool Het Kompas kijken we vanuit allerlei perspectieven naar het thema ‘gezonde brooddoos’.
Door een superheld zoals Vita Mike te introduceren is er een rode draad voor de kinderen en worden er heel wat randacties opgezet zoals de VitaMove, het VitaLiedje, de bezoekjes die VitaMike aan de kinderen brengt, ...

Leesbuddies
Sedert schooljaar 2013-2014 organiseert Mandala olv Getty, gepensioneerde leerkracht, een continuïteit met vrijwilligers voor wekelijkse, individuele begeleiding bij het lezen. Deze leessessies gaan door met lln. van de 3de, 4de en 5de leefgroep met een frequentie van 1 à 2 namiddagen /week.
Door tussenkomst van het Buurtcentrum ontvangen de Leesbuddies hiervoor een ‘kleine vergoeding’, nl. Torekes, d.i. de lokale munt van de wijk Rabot - Blaisantvest. 

Travel Mandala Kids 

Atn

Theaterateliers Kopergieterij

Brede school rabot

Torekes

 

© Stad Gent 2018
Freinetschool Mandala,
Jozef II -straat 28 & 69, 9000 Gent
tel. (032) 09 265 76 10, e-mail mandala.dir@stad.gent