Zorg

VISIE

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator leidt het zorgteam en is de brugfiguur tussen de school, het CLB en andere externe zorgdiensten. Op een zorgteam worden de kinderen besproken waarvoor de leerkracht extra ondersteuning wilt. De vraag kan ook vanuit de ouders komen, rond het gedrag of leren van uw kind. Op het zorgteam wordt er beslist welke aangepaste ondersteuning we je kind kunnen bieden. Samen met de directie, brugfiguur, GOK-, ambulante en klasleerkracht volgt de zorgcoördinator de evolutie van de kinderen op de voet. Contact, samenwerking met de ouders is hierin heel belangrijk. Ook de kinderen leren de zorgcoördinator gaandeweg kennen als een vertrouwenspersoon waar ze hun zorgen bij kwijt kunnen. Iedereen met zorgen kan bij haar terecht, samen zoeken naar een oplossing... 
Heeft u vragen of zorgen dan kan u terecht bij de zorgcoördinator Lieve.
Zij is bereikbaar in Mandala 2, Jozef II straat 69 of 
via telefoon 09 265 76 11 of 
via e-mail: mandala.zorg@gent.be

CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)
Elke school heeft een team klaarstaan van het Centrum voor Leerlingbegeleiding. Voor onze school is Catherine Bekaert de medewerker.  Indien de school of ouders beroep willen doen op het CLB kan je bij haar terecht. Zij zal de vraag meenemen naar het CLB team. Binnen dit team is er een psycholoog, maatschappelijk werker, dokter, verpleegster, logopediste. Samen bekijken ze de zorgvraag van de school/ouder en zoeken ze naar de gepaste hulp.
Catherine is bereikbaar op Mandala Kleuter op woensdagmorgen van 8.20u tot 10.00u.

SES (Sociaal Economische Status)
Het Ministerie van Onderwijs bepaalt hoeveel extra SES-lestijden voor ondersteuning in de klassen een school krijgt. De SES-leerkracht helpt de kinderen bij rekenen, taal, herhalen van de leerstof. Doordat deze leerkracht in kleinere groepjes werkt, kunnen de kinderen beter geholpen en begeleid worden in hun ontwikkeling. Soms heeft een kind even extra aandacht nodig zodat het terug mee kan in de klas. De SES-juf werkt heel nauw samen met de klasleerkracht.

OLB (Onderwijs Leerlingen Begeleiding)
OLB is de begeleiding van het traject dat een kind doorheen het onderwijslandschap in de richting van de arbeidsmarkt aflegt.
Er zijn 4 deelaspecten:
Studie- en beroepsoriëntering ( Bijv. scharniermomenten begeleiden)
Hulp bij loopbaanbeslissingen of –uitspraken (bijv. doorverwijzing naar BuO)
Afstemmingszorg (bijv. onderwijs op maat, HGW, GON, sticordi’s, …)
Leerrecht- en leerplichtbegeleiding (bijv. recht op ‘leren’, ongeacht je SES)
Concreet: De school zorgt ervoor dat een kind zich maximaal kan realiseren naar talenten, mogelijkheden en persoonlijkheid. Zo kan het groeien naar maximale maatschappelijke participatie.
Wanneer is OLB belangrijk?
Een kind wordt doorheen de gehele schoolcarrière begeleid, maar de scharniermomenten krijgen toch extra aandacht.
Instapper kleuter.
Overstap kleuter naar lager.
Overstap tussen de verschillende leefgroepen.
Overstap lager naar secundair.
Overstap naar buitengewoon onderwijs.
Nieuwe instapper in het lager.
Anderstalige nieuwkomer.
Overzitten of versnellen.
- Wat vinden we belangrijk als school op deze scharniermomenten? 
We kozen voor het scharniermoment “overstap secundair onderwijs” omdat
 - we alle kinderen juist willen oriënteren op basis van hun talenten.
- anderstalige ouder beter willen informeren over de structuur van het secundair onderwijs.
- Vermijden dat late instromers automatisch in het beroepsonderwijs terecht komen.
- De kinderen een meer bewuste en doordachte keuze te laten maken samen met hun ouders 
- Wat doen we nu al op deze scharniermomenten?
Ronde tafelgesprekken met de schoolverlaters, kindgesprekken, zelfreflectie in rapporten
breed evalueren van kinderen, opvolging van evolutie vh kind, onderwijskansen optimaliseren, zorgteams, werken met zorgkompas en HGW, klasscreenings, oudercontacten (paasrapport met tussentijds advies + ondertekening hiervan), info-avond (ouders informeren rond secundair via ICLB), bezoeken aan KTA Mobi. Carrousel secundair, beroepenbeurs, 
Werken met brevetten en talenten van leerlingen, werken met ateliers
Bezoek aan het beroepenhuis.
Wat zijn onze toekomstige acties?
Kindgesprekken
Leerlingen profiel vanaf 5de leerjaar
Zelfreflectie in de rapporten
Onderwijskansen optimaliseren
Klasoverschrijdende klasscreenings
Info-avond (ouders informeren rond secundair : KOOGO)
Bezoeken aan KTA Mobi, het Labyrinth en het Koninklijk Lyceum en atheneum Wispelberg,
Carrousel secundair, beroepenbeurs (ook voor de ouders)
Uitnodigen oud-leerlingen, ouders die ervaringen delen vanuit het secundair onderwijs, Rapporten: instrumenten voor betere niveaubepaling.
Duidelijke teamgedragen visie ivm de overgang naar het B-jaar.
Wie is er betrokken?
Het kind.
De ouders.
De leerkracht.
School: zorgteam
Externen: iCLB, therapeuten, Gon, revalidatiecentra, …
Scholen secundair onderwijs
Waarom?
Vanuit HGW-visie kunnen we elk uitgangspunt koppelen aan OLB:
de onderwijsbehoeften van het kind staan centraal.
- Wat heeft dit kind nodig om vorderingen te maken?
- Hiermee rekening houden verhoogt de onderwijskansen van het kind.
- Bijv. : sticordimaatregelen toepassen, differentiëren, instructies aanpassen, hulpmiddelen aanbieden, …We werken systematisch en transparant.
- Stap voor stap werken in een open communicatie met alle betrokken partijen.Doelgericht en haalbaar.
- We bepalen haalbare acties voor dit kind, met deze ouders, in de groep…
- Niet over- of onderbevragen, niet te hoog of te laag mikken in het OLB-advies
- Rekening houdend met wat het kind zelf aangeeft.Communiceren met alle partijen
- Externe partners, ouders (indien nodig met tolk), kind, leerkracht, … worden betrokken bij de OLBConstructief samenwerken:
- Alle betrokkenen werken samen.
- Ook het kind wordt als evenwaardige partij gezien en gehoord.Vanuit het positieve:
- De talenten van het kind staan centraal in de OLBDe leerkracht doet ertoe:
- De leerkracht speelt een cruciale rol. Hij/zijn kent het kind in zijn sterktes en werkpunten.
- De leerkrachten kan ervoor zorgen dat het kind zijn zwakkere aspecten kan opheffen met zijn sterktes.
- De leerkracht kan ervoor zorgen dat het kind zichzelf beter leert kennen en zijn sterktes leert benoemen.
- De leerkracht kan ervoor zorgen dat de ouders de talenten van hun kind in een schoolse context kunnen plaatsen.
- Materialen: rapporten, observatiebundel kleuters,  Baso-fiche, gemotiveerd verslag, Kies raak –koffer,
- Leren kiezen:
Stap 1: onderwijslandschap leren kennen
Stap 2: zelfkennis opbouwen: wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?
Stap 3: leren kiezen
Stap 4: ik kan kiezen

PB-SOG (Pedagogische begeleidingsdienst Stedelijk Onderwijs Gent)
De pedagogische begeleidingsdienst staat klaar voor de hele school. Deze dienst ondersteunt ons op pedagogisch vlak en is onze belangrijkste partner in het thuistaalproject. Maddy Polfliet is afgevaardigde voor onze school.  

GEDRAGSGORDELS

TOVERBOS
In Het Toverbos leren kleuters spelend experimenteren met eigen situaties en leren ze hun gevoelens te uiten.
In Het Toverbos zijn kleuters niet langer kleuters, wel kruipen ze in de huid van een dier via een zelfgekozen handpop. Vanuit deze dierenrol bepalen ze wat en met wie ze spelen. In Het Toverbos experimenteren ze met oplossingen en mogen ze hun gevoelens uiten. De juf speelt mee als Grote Vogel. Zij heeft drie rollen: observeren, meespelen en ontwikkelingsstimulerend begeleiden.
 

© Stad Gent 2018
Freinetschool Mandala,
Jozef II -straat 28 & 69, 9000 Gent
tel. (032) 09 265 76 10, e-mail mandala.dir@stad.gent